Debetnota

Bilagstypen debetnota kan du bruke dersom du skal føre bort noe på kundereskontroen som du ikke ønsker å bruke typen utgående faktura på. 

Føringen mot 1500 kontoen vil debiteres ved bruk av en debetnota. Skal du føre motsatt vei bruker du en kreditnota. 

Det kan f.eks. være snakk om å føre bort smådifferanser, agio, reversere kreditnota (egen artikkel på det) 

For å føre en debetnota går du på Kundereskontro-Transaksjoner-Utgående faktura. 

Gå på typen debetnota og trykk + knappen 

Fyll inn med Kundenummer, Dato, På linjen legger du inn beskrivelse, beløp og konto. Trykk deretter oppdater. 

Bilaget i hovedboken ser slik ut.