Hvordan kreditere faktura i Visma.Net ERP

Hvordan du krediterer en faktura og matcher denne mot kreditnota. 

Fakturabildet finner du ved å søke på «faktura» i søkefeltet eller under kundereskontro.  

Alternativ 1 

Når du står i fakturabildet har du valget «reverser», dette kopierer fakturaen og lager en kreditnota. 

For å matche kreditnotaen mot fakturaen velger du «manuelle betalinger» fra behandlingsmenyen. 

Du blir nå tatt videre til leverandørbetaligner bildet hvor du henter opp fakturaen og matcher disse. 

Oppdater bilaget 

Alternativ 2 

Alternativt kan du bruker «reverser og bruk på nota» fra behandlingsmenyen. 

Når du klikker her vil fakturaen kopieres til en kreditnota med akkurat de samme detaljene som ligger på fakturaen. Vær oppmerksom på at fakturadatoen også følger med over på kreditnotaen, det er ikke alltid du vil kreditere i samme periode som du fakturerer. 

Vi står nå på den nylig opprettede kr.notaen: 

Bilaget oppdateres ikke automatisk og kreditnotaen blir liggende med status Balansert etter du oppretter det. Systemet kobler automatisk faktura mot kredinota og når du trykker «oppdater» vil bilaget postes i regnskapet og lukkes mot fakturaen.  

Kreditnota: 

Faktura: 

Bilagene er nå lukket og matchet mot hverandre.