Hvordan matche innbetaling med purregebyr i Visma.Net ERP

Hvordan du matcher en innbetaling med purregebyr mot bilag. 

I Visma.Net ERP lages det et ekstra bilag med en varelinje på purregebyrene. Kjører du en purresekvens med 70kr i purregebyr opprettes det en egen faktura for dette gebyret. Dette bilaget oppdateres ikke av seg selv med mindre du har satt på innstillinger for dette, se artikkel for oppsett av betalingsoppfordringer se dokumentet (Purring og betalingsvarsler i Visma.Net ERP) og (Purreprosess i Visma.Net ERP

Siden innbetalingen ikke tilsvarer fakturabeløpet, må dette matches manuelt. I dette eksempelet har vi en faktura på 1250kr inkl mva og en innbetaling på 1320kr (inkl. purregebyr). 

I «behandle inngående betalinger» – bildet vil det se ut som dette: 

Det første som må gjøres er å oppdatere bilaget (fakturaen) som purregebyrer er lagt på. 

  

Deretter går du til å behandle inngående betalinger vinduet, står på betalingen du skal matche og velger «opprett dokument» fanen og kunden du har fått innbetaling fra under: 

Deretter henter du opp fakturaene du skal matche mot på linjene under: 

trykk «Behandle» så vil betalingen matches mot fakturaene.