Hvordan matches kreditnota mot kundefaktura

Hvordan du krediterer en kundefaktura / utgående faktura og matcher disse mot hverandre. 

Dette alternativet kan kun brukes om du ikke vil påvirke varelageret, eller om du kun har finans. Se egen artikkel for kreditering ved returvarer. 

Skal du kreditere hele fakturaen før den er betalt, kan du bruke alternativet » reverser og bruk på nota», dette lager en kreditnota som automatisk matches mot fakturaen. Den blir liggende med status balansert og må oppdateres etterpå. 

Stå i bilde for utgående faktura / kundefaktura, status på faktura må være «åpen» 

Her velger du «reverser og bruk på nota» 

Denne behandlingen vil lage en kreditnota med status «balansert» og automatisk matche denne mot fakturaen. 

Oppdater dette bilaget. 

Tilbake på faktura ser vi at denne er blitt avsluttet og under fanen «betalingshistorikk» at den er matchet mot kreditnotaen som ble opprettet. 

For faktura som er betalt eller delkreditering av faktura 

Er fakturaen betalt (status avsluttet) eller om den skal delkrediteres kan du bruke «reverser «funksjonen fra behandlinger. Denne lager en kreditnota tilsvarende faktura, men matcher ikke disse sammen. Her kan du kan endre beløpet på kreditnotaen. 

Denne GIF filen spilles på repeat og viser hvordan du går fra faktura bildet, inn på behandlinger -> reverser, og hvordan du endrer beløpet på kreditnotaen. 

Etter at du har laget kreditnotaen og gjort de endringene du skal på kreditnotaen kan du oppdatere bilaget, dette kan du senere utbetale igjennom en kunderefusjon eller matche mot en faktura. 

For å matche kreditnota mot faktura bruker du samme funksjon som om du skulle betalt en faktura manuelt, trykk «behandlinger – > angi betaling/bruk nota. 

Du blir da tatt videre til «kundebetalinger» bildet, hvor du kan hente opp fakturaen på linjene: