Hvordan refundere kunde i Visma.Net

Veiledning for hvordan du refunderer kunder via Autopay 

I tidligere versjoner har du hatt mulighet for å registrere kunderefusjoner, men ikke mulighet for automatisk betaling via AutoPay. Fra versjon 6.10 Visma.net Financials støttes kunderefusjoner sendt via AutoPay. 

Oppsett: 

Punkt 1-3 må være definert før du kan sende kunderefusjon via AutoPay: 

1. Bankstyring – Konfigurasjon – Innstillinger – Betalingsmetoder og fanen Innstillinger for bruk i Kundereskontro. 

Hent opp betalingsmetoden(e) du benytter for AutoPay betalinger. Aktiver feltet Opprett samlebetaling for betalingsmetoden(e) du benytter for AutoPay betalinger. 

Betalingsmetodedetaljer – Legg til typen (Bankkonto, IBAN etc). Det skal stemme med betalingsopplysninger som er satt på kunden.   

2. På kunde – angi betalingsinformasjon. 

Kundereskontro – Arbeidsområde – Vedlikehold – Kunder – fanen Betalingsmetoder. Velg Legg til betalingsmetode. 

Registrer Betalingsmetode, Betalingskonto og Bankkontonr/ evt IBANnr hvis det benyttes. 

 Overnevnte vil oppdatere opplysninger under fanen Fakturainnstillinger. Betalingsmetoden du satte som standard blir da oppdatert her. 

3. Opprett et prefiks for betalingsmelding. Kundereskontro – Konfigurasjon – Innstillinger – Kundeinnstillinger feltet Prefiks for betalingsmelding. 

Prefiks for betalingsmelding legges til betalingsmeldingen sammen med dokumentnummer. Legg inn den teksten du ønsker som del av betalingsmelding. 

For kreditnota er Kundens ordrenr påkrevd. Kundens ordrenr + prefiks blir lagt til som betalingsmelding. 

For forhåndsbetaling eller betaling er det nødvendig med Betalingsreferanse. Her blir Betalingsreferanse og prefiks lagt til som betalingsmelding.  

Her kan du endre betalingsdato og beløp. Marker postene du ønsker å behandle og velg Opprett kunderefusjoner. 

Du kommer da til skjermbilde for Samlerefusjoner. 

Send til AutoPay: 

Dette skjermbilde kan også startes fra Kundereskontro – Arbeidsområde – Registrering – Samlerefusjoner. 

I dette skjermbilde sender du betalingene til AutoPay. Her kan du også følge AutoPaystatus. 

Oppdatering/bokføring av betalingen: 

Kunderefusjonen blir oppdatert i hovedbok når den er betalt i bank og betalingen er behandlet via AutoPay innboks. Bankstyring – Behandling –Daglig – AutoPay-innboks. 

Importerer du bankkontoutdrag, vil kunderefusjon bli importert når du importerer bankkontoutdraget.