Kontantrabatt i Visma.Net ERP

Hvordan du setter opp kontantrabatt for kunder, men samme fremgangsmåte kan brukes for leverandører. 

Start med å opprette en ny betalingsbetingelse for kontantrabatt (kundereskontro > innstillinger > betalingsbetingelser).  

I dette eksempelet er forfallsdatoen satt til 14 dager netto, men hvis kunden betaler innen 7 dager vil dem få 10% rabatt på fakturadokumentet.  

Under kontantrabattinstillinger setter man derfor tallet 7 på rabattdag og 10 på rabatt %.  

Deretter må du knytte betalingsbetingelsen til gjeldende kunde(r): 

Når fakturaen opprettes vil man se at kontantrabattdato og beløp blir tatt med: 

Dette vil også vises for kunden på selve fakturautskriften: 

Ved betaling innen forfallsdatoen for kontantrabatt vil systemet ta dette i betraktning:  

Rabattbeløpet vil bli bilagsført mot valgt konto for kontantrabatt (settes på kundekortet).