Skriv ut faktura feiler

Visma Net ERP: «skriv ut faktura» feiler 

Kunder som benytter prosjekter, kan få feilmeldingen «an unhandled exception has occurred in the function ‘moveNext.’ Please see the trace log for more details.» i utgående fakturabildet når de prøver å skrive ut faktura. 

  • Når kommer feilmeldingen 
  • Hvordan får jeg skrevet ut faktura med denne feilmeldingen? 
  • Hvorfor kommer feilmeldingen? 

Feilmeldingen dukker opp i utgående fakturabilde. 

Du kan hente opp den samme rapporten som vanligvis hentes opp ved ved å klikke på «rapporter» i fakturabildet ved å gjøre følgende: 

Velg «maler for oppsett» 

Er fakturamottakeren norsk bruker du «Faktura – norsk», for utenlandske kunder benyttes «Faktura – Engelsk» blanketten. 

Hent opp bilagsnummeret  

Trykk kjør rapport – så vil du få PDF versjonen av fakturaen på skjermen.  

Feilmeldingen kommer grunnet en bug i prosjektmodulen. 

Buggen har gjort at standardblanketten på prosjekter er blitt satt feil, dette kan du rette ved å gå inn her:  

Gå inn på prosjektet tilhørende faktura og klikk deg videre inn på blankettstyring fanen. Står det » 64.10.00 » refereres det til feil rapport, derfor klarer ikke systemer å hente opp skriv ut rapporten fra utgående faktura bildet. 

Ser du her heter «faktura – norsk» rapporten 64.10.4s. 

Hent derfor opp denne fra linjene under «prosjekter – blankettstyring» og legg den til på linjene: 

Sett også på «aktiv» haken så vil du kunne bruke «skriv ut funksjonen» fra fakturabildet igjen.