Annullere manuelle betalinger

Hvordan du annullerer manuelle betalinger i leverandørreskontro. 

Finn fram gjeldende leverandørbetaling og klikk på Annuller

Du vil nå få et nytt bilag med Type: Annullert betaling.  

Beløpet vil stå i minus siden betalingen reverseres.  

Klikk på Oppdater for å bokføre bilaget.  

Den inngående fakturaen vil få status Åpen igjen, men også historikk for den annullerte betalingen.