Avrundinger av småbeløp

Hvor du finner innstillingene for saldoavskrivninger / avrunding av småbeløp og hvordan dette brukes på inngående faktura. 

Feilmeldingen: «the amount to be posted to the rounding account exceeds the limit specified on the General Ledger Preferences (GL.10.20.00) « forekommer i fakturainnboksen, denne artikkelen viser hvorfor og hvordan du løser opp. 

Saldoavskrivninger benyttes på småbeløp og differanser som oppstår mellom faktura og betalinger.Det hender det forekommer avvik mellom hva leverandøren har beregnet i merverdiavgift og hva Visma beregner fra linjene. Disse skyldes ofte forskjeller i når mva beregnes, om den beregnes per varelinjelinje eller fra totalbeløpet på fakturaen.  

Dette er ikke alltid grunnen til at inngående faktura legger seg til feil i fakturainnboksen, det kan være reelle avvik på mva som følge av feil avgifskode, feil innlest beløp, osv. Pass derfor på at du ser over hva som som er opphavet til avviket før det avskrives. 

I eksempelet under er det en liten differanse på faktura som kan skrives vekk. Avrundingegrensen er satt til 1kr, for å kunne skrive vekk denne saldoen må grensen derfor økes.  

Innstillingene for avrunding av småbeløp finner du her: under hovedbok – hovedboksinnstillinger. 

Her bestemmer du hvilken konto som skal benyttes for tap/vinning, hvilken kostnadsbærer som skal brukes og hva grensen på beløpet skal være.  

Endre grensen til et fornuftig nivå for dere. Dette vil variere etter hvor høye beløp du har på faktura, er de fleste faktura rundt 1.000kr vil det være naturlig å avskrive 10 kr, om du derimot mottar mange faktura på 1.000.000 vil 100 kr være et greit nivå. 

Føringene på bunten vil se slik ut: