Føring betaling fra leverandør

Hvordan du fører en betaling fra leverandør når du ikke har en kreditnota eller dobbeltbetaling å linke mot. 

  • Gå inn på inngående faktura 
  • Velg typen Oppjustering 
  • Hent opp leverandøren 
  • På linjen legger du inn det innbetalte beløpet i kostnadsfeltet 
  • Legg til bankkontoen i kontofeltet 
  • OBS! Husk å fjern avgiftskode. Her skal det være blankt. 

Føringen i hovedboken blir da seende slik ut: 

Reskontroen til leverandøren ser slik ut: 

Når du så får en kreditnota eller en forhåndsbetaling du kan matche denne mot henter du opp oppjusteringsbilaget. Går deretter på behandling-manuell betaling. 

Da kan du hente opp kreditnotaen til å matche mot. Sett Betalt beløp til å være 0.