Hvordan få oversikt i inngående fakturaer

I denne artikkelen skal vi presentere en nyttig side for oversikt over fakturastatus. 

Mange synes det er utfordrende å få god oversikt over de ulike statusene deres inngående fakturaer har. Da kan side «Fakturaoversikt» være fornuftig å bruke. 
 
Fakturaoversikt finner du under Leverandørreskontro – Forespørsler – Vis hele menyen -  Fakturaoversikt.  
 
Som vi ser av bildet under kan vi få oversikt over godkjenningstatus samtidig som dokumentstatus. Dette gjør at det blir enklere å få oversikt over fakturaer som ikke er bokført, slik at vi til en hver tid kan ha et oppdatert regnskap.  

På denne siden kan man også klikke seg inn for å se hvilke fakturaer som tilhører hvilken status. Trykk da på tallene under «Dokumenter» for å videre oversikt, og åpne de aktuelle bilagene.