Hvordan reversere betaling på inngående faktura

Har du på en eller annen måte lagt inn feil informasjon på betalingsbilaget (f.eks. dato, betalingkonto, beløp) kan du enkelt reversere dette ved å annullere betalingsbilaget. 

Dette forbeholder at betalingen ikke er gjort igjennom autopay. 
 

  1. Annullere betaling 
  1. oppdatere annullert bilag 
  1. Sjekke fakturastatus 

På leverandørbetalingen har du muligheten til å annullerer betalingen. Trykker du på «annuller» vil det lages en motpost tilsvarende betalingsbilaget du vil reversere.  

Deretter må du oppdatere bilaget for å bokføre reverseringen., 

På fakturaen vil det nå ha kommet med en ny linje under «betalingshistorikk» med det annullerte bilaget. Dokumentstatusen blir satt tilbake til «åpen» som betyr at du kan registrere et nytt betalingsbilag på fakturaen.