Manuelle betalinger i leverandørreskontro

Hvordan du manuelt registrerer betaling på inngående faktura. 

Start med å finne fram fakturaen som skal registreres som betalt.  

Klikk deretter på Behandlinger > Manuelle betalinger.  

Du vil nå tas over til leverandørbetalinger, hvor informasjon fra fakturaen blir tatt med.  

Sørg for å velge betalingsmetode 4, da denne er åpen for manuelle betalinger.  

Sjekk også at valgt betalingskonto stemmer (f.eks. hovedbokskonto 1920). 

Eventuelt nedjustere på betalt beløp hvis det er delbetaling.  

Klikk på oppdater for å bokføre betalingen. 

Bilaget vil bli ført kredit bank / debet reskontro.