Reversere inngående kreditnota

Hvordan du reverserer en inngående kreditnota. 

Start med å finne fram den feilaktige kreditnotaen.  

For å spare tid kan du kopiere informasjonen fra kreditnotaen.  

Opprett et nytt bilag (klikk på pluss-knappen), men velg Type: Oppjustering.  

Lim inn informasjonen fra kreditnotaen.  

OBS! Sørg for at avgiftskoden er lik som på kreditnotaen, slik at MVA blir reversert.  

Klikk på oppdater for å bokføre oppjusteringen (kredit reskontro / debet utgiftskonto og mva). 

Til slutt oppretter man en leverandørbetaling hvor oppjusteringen matches mot kreditnotaen. 

Begge dokumentene vil få status Avsluttet og inngående kreditnota er reversert.