Status på utbetalinger og Autopay-innboks

Her har du en oversikt over status på utbetalinger, og viser viktigheten av å bruke Autopay-innboks. 

Når en samlebetaling er sent til banken står de ulike betalingene med Status: Skrevet ut i utgangspunktet. Autopay-status for selve samlebetalingen står som Ny

Statusen kan også ses på selve betalingen, og under Betalingshistorikk på fakturaen: 

Merk: Selve fakturaen har Dokumentstatus: Åpen. Den kan riktignok ikke knyttes til noen kreditnota eller betales igjen da det ligger en betaling tilknyttet fakturaen. Slik vil det være helt til den har mottatt melding om at fakturaen er betalt fra AutoPay. Autopay-status for betalingen vil da endres til Betalt og Status endres til Avsluttet.  

  

For at Autopay-status skal oppdateres må du hente oppdateringer på disse fra Autopay. Dette gjøres på Bankstyring – Behandling – Autopay-innboks  må du gå til Autopay-innboks (CA50400S).  

  

Velger du Meldingstype: Status for utgående betaling vises linjer som inneholder en eller flere betalinger som har ny Autopay-status. Hvilke betalinger linjen inneholder kan du se ved å klikke Vis dokument. Når du velger en eller flere av linjene og klikker Behandle blir Autopay-status for betalingene oppdatert. Det anbefales å gjøre dette minst en gang daglig (f.eks på slutten av dagen). Merk: det er mulig å sette opp en automatiseringsplan her slik at man ikke manuelt må kjøre prosessen.  

Merk: selve betalingene har bare to ulike typer Autopay-status: Ny og Betalt. Samlebetalingen vil riktignok få ulik Autopay-status underveis, f.eks Sendt til banken.  

  

Klikker du på Vis dokument vil Autopay-innboks (detaljer) åpnes. Her skilles det mellom Buntstatus (samlebetalingen) og Betalingsstatus (de enkelte betalingene).