Datostyrt periodisering

Hvordan du oppretter en periodiseringsnøkkel for datostyrt periodisering, samt legger til denne med fra og til dato på dokumentlinjer. 

Start med å opprette en ny periodiseringsnøkkel. Gå til Meny – Flere valg – Periodisering – Periodiseringsnøkler. 
 
Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse 
 

Legg inn et navn på periodiseringsnøkkelen (f.eks. «DATO») og en beskrivelse (f.eks. «Dato angitt»). 

Huk av for «Aktiv».  

Velg følgende bokføringsmetode: «Fleksibelt etter perioder, pro rata etter dag».  

Huk av for «Tillatt avstemming i tidligere perioder» hvis du ønsker muligheten til å føre tilbake i tid. 

Sett kodetype til «Utgift» eller «Inntekt». I dette eksempelet skal vi legge til periodiseringsnøkkelen på en inngående faktura og velger derfor utgift. 

Velg gjeldende periodiseringskonto og eventuelt kostnadsbærer for periodisering.  

Lagre. 
 

 
Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse 
 
Periodiseringsnøkkelen kan legges inn på inngående fakturaer som skal periodiseres.  

Legg inn periodiseringsnøkkelen på gjeldende dokumentlinjer, deretter en startdato og sluttdato for periodiseringen.  
 
 
 
 
Lagre og klikk på «Vis tidsplan». 

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse 
 
I periodiseringsplanen som åpnes opp i et pop-up vindu, klikk på «Generer transaksjoner» for å se hvordan fakturaen blir periodisert utover periodiseringsperioden.  
 
 
Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse