Endring i periodiseringsplaner

Dersom du ønsker å gjøre endringer på periodiseringsplanene som ligger klare er dette fullt mulig i Visma net ERP. 

Periodiseringsplanene viser hva som skal periodiseres. Viser også hva som er periodisert så langt ved at det ligger et buntnummer knyttet mot de månedene som er periodisert. 

Under transaksjoner vises hva som skal periodiseres. I dette tilfellet er det en periodisering på 3 måneder. 

Dersom du ønsker å gjøre om denne til å periodisere dette på en måned i stedet for 3 kan de to siste linjene slettes og beløpet på den siste linjen som gjenstår kan endres. Det er ikke mulig å endre på periodiseringslinjer som er kjørt og som har fått et buntnummer. 

Etter lagring vil periodiseringensplanen endres og på kjøring av periodisering kommer beløpet på 1000,- opp klar for å bli periodisert