Koble periodiseringsnøkkel mot en faktura

For at du skal få koblet en periodiseringsnøkkel mot en faktura må fakturaen ha status balansert. Det vil si at den kan ikke være oppdatert i regnskapet. 

Hent opp periodiseringsnøkkelen i kolonnen for periodisering. 

Et tips er å samle flere linjer til en ved periodisering. Dersom fakturaen inneholder mange linjer vil alle linjene bli periodisert og det vil i mange tilfeller være unødvendig. 

Etter at periodiseringsnøkkelen er lagt til kan du oppdatere bilaget. 

Etter oppdatering har bilaget fått opprettet en periodiseringsplan. 

Denne periodiseringsplanen kan redigeres på, men ikke slettes per idag. 

Dersom du ønsker å samle flere linjer sammen kan du slette linjer og endre beløpene, men beløpene må uansett stemme overens med totalbeløpet på fakturaen. 

Nå er periodiseringen klar for å bli kjørt og dette kan kjøres hver måned manuelt som forklart videre, eller det kan settes opp en tidsplan som gjør jobben for deg.