Koble periodiseringsnøkkel mot varer

Dersom du har en vare som alltid skal periodiseres mot en fast nøkkel kan du knytte periodiseringsnøkkelen mot varen. 

Gå inn på varen det gjelder under ikke lagerførte varer, evt, lagerførte varer. 

Gå inn på fanen periodiseringsinnstillinger. 

Legg til nøkkelen som skal brukes. Er det en inntekt som skal periodiseres legger du til en periodiseringsnøkkel som er koblet som inntekt. Er det kostnader som skal periodiseres så må det legges til nøkkel som er koblet mot kostnader. 

Når du gjør en føring mot den varen f.eks en inngående faktura i tilfellet under hentes periodiseringsnøkkelen opp automatisk.