Legge til periodisering på oppdatert bilag

Har du oppdatert et bilag og glemt å legge til en periodiseringsnøkkel kan du koble dette på i etterkant. 

Gå på  Periodisering > Transaksjoner > Periodiseringsplaner 

  

Fyll inn feltene markert med grønt. Du oppretter nå en periodiseringsplan manuelt. Det er også mulig å kopiere en annen periodiseringsplan ved først å søke den opp i Schedule number feltet og deretter trykke på kopieringsknappen i øverste knapperad. Deretter limer du den inn i en ny plan som du endrer slik at det blir riktige innstillinger. Når du har lagt inn alle feltene trykker du på Lagre knappen. Da får tidsplanen tildelt et nummer. Så kan du oppdatere tidsplanen ved å trykke Oppdater øverst i bildet. Har du flere tidsplaner du skal oppdatere kan dette gjøres fra Periodisering > Behandling > Oppdater periodiseringsplaner. 

  

Når du har oppdatert periodiseringsplanen vil periodiseringene komme opp for kjøring. 

  

OBS! 

Når du oppdaterte den opprinnelige fakturaen ble den bokført mot kostnadskonto istedetfor periodiseringskonto noe som skjer dersom du kobler på nøkkelen før oppdatering. 

Du bør derfor lage en hovedboksføring hvor du fører hele nettobeløpet på fakturaen bort fra kostnadskontoen inn på periodiseringskontoen.