Opprettelse av periodiseringsnøkkel

I Visma net ERP har du muligheter til å periodisere kostnader eller inntekter. 

Dette gjør du ved først å lage en periodiseringsnøkkel under modulen periodisering. Ved periodisering av inntekter knytter du nøkkelen på den utgående fakturaen. Nøklene som vises under kundereskontroen har satt opp at de skal periodisere inntekter. I leverandørreskontroen kan du legge til nøkler som er satt opp med at det er kostnader som skal periodiseres. 

Opprettelse periodiseringsnøkkel: 

Gå på Periodisering-Innstillinger-Periodiseringsnøkkel eller søk direkte på periodiseringnøkkel i søkefeltet øverst. 

Beskrivelse av feltene: 

Periodiseringsnøkkel: Legg inn en beskrivelse på nøkkelen, kun 10 tegn 

Beskrivelse: Legg inn en beskrivelse som gjør at det er lett å hente riktig nøkkel 

Bokføringsmetode: Her velger du om det skal føres jevnt etter perioder, dager ,eller ved betaling 

Bokfør nå% kan du velge en prosentsats som det skal bokføres med en gang dersom du ønsker det. 

Start avvik: Dersom periodiseringen skal starte måneden etter legger du inn 1 for antall måneder forskyvning. Ved periodisering tilbake i tid legger du inn antall måneder med – foran, f.eks -1 

Forekomster: I dette feltet legger du inn hvor mange ganger det skal periodiseres, f.eks 12 måneder, så legger du inn 12 

Kodetypen: Her velger du om det er en inntekt eller en utgift 

Bruk periodiseringskontoen fra: Her velger du om denne skal hentes fra varen eller fra denne nøkkelen (Periodiseringskode). 

Kombiner Periodiseringskostnads.: Her kan man sette opp hvor de ulike kombinasjonene av kostnadsbærer skal hentes fra. Valgene er Periodiseringsnøkkel (standard), Ansatt, Vare, Leverandørlokasjon 

Periodiseringskonto: Her legges balansekontoen det skal periodiseres mot. 

Kostnadsbærer periodisering: Her legges det inn en standard kostnadsbærer som føringen går mot. Dersom dette vil variere mot denne nøkkelen, kan du sette hake i feltet Kopier kostnadsbærer fra kosnadsbærer for salg/utgift. 

Tidsplan: på innstillingene for tidsplanen setter du opp om det skal kjøre hver periode, og om det skal kjøres i starten på regnskapsperioden, på en fast dag, eller i slutten av regnskapsperioden. 

Når disse innstillingene er satt er nøkkelen klar for bruk og kan hentes opp på inngående faktura og kreditnota bildet dersom kodetypen er valgt til å være utgifter. Og utgående faktura og kreditnota dersom kodetypen er valgt til inntekter.