Føre tollfaktura

I Financial er det en egen leverandør som skal brukes for å føre tollfakturaen som dere får via altinn. 

Leverandøren som skal brukes for å føre tollfaktura har nummer 49998 og heter Tollvesenet innførsels mva (Altinn). Denne er koblet mot en sone som gjør at det blir riktig på avgiftsoppgaven når føringen gjøres som vist i denne artikkelen. 

Ved føring av denne fakturaen bør det brukes kontoer som brukes for SAF-T rapportering. Disse ligger ikke inne som standard kontoer i kontoplanen i Financial så de bør opprettes der først. 

Disse opprettes ved å gå på Hovedbok-Vedlikehold-Kontoplan 

  

Når du skal legge inn tolldeklarasjonen går du på Leverandørreskontro-Transaksjoner-Inngående Faktura 

Legg inn riktig dato og periode slik at det kommer med på riktig mva oppgave. 

Hent opp avgiftsleverandøren. 

Legg inn linjer for de ulike mva satsene med avgiftskode og deretter legger du inn motkonto på linjen under i minus. Selve fakturaen skal kun ligge med Avgiftspliktig grunnlag ikke med noe utestående beløp for den legger seg som avsluttet når den oppdateres. 

Dette kommer med på punkt 9 og 17 og på punkt 11 på avgiftsoppgaven. Kontrollen på dette ser du under fanen Avgiftsdetaljer. Du kan dra inn tolldeklarasjonen som vedlegg på denne fakturaen via drag and drop eller ved å gå på filer øverst til høyre. 

  

Når fakturaen er oppdatert ved at du trykker på oppdater knappen kan du bruke denne som mal for senere føringer.