Hvordan registrere manuell betaling valuta

Hvordan du legger inn betaling manuelt i forbindelse med valutafaktura. 

Inngående faktura i Valuta som skal betales: 

Registrering betaling 

Stå på fakturaen, gå på behandlinger og manuelle betalinger 

Det er veldig viktig å finne riktig kurs, denne finner du på riktig måte: 

Betalingsbeløp i NOK i banken 311385,55,- : Fakturabeløp i Euro 34531,25= 9,0175000904017 

Inne på betalingen legger du inn betalingsdato. Da kommer det opp kursen som ligger i valutakursregisteret. Dette kan avvike med kursen i banken. Denne har du beregnet selv og legger inn på kursen på kryssats. Da kommer det opp riktig betalt beløp på linjen. Du må selv endre beløpet som står på betalt beløp til å være det samme som står på linjen. 

Legg til betalingsmetode 4, fjern haken på vent og trykk på oppdater knappen. 

Når bilaget er oppdatert ser det slik ut og bokføringen er vist nedenfor. 

Bokføringen finner du under fanen regnskapsdetaljer, når du trykker på buntnummeret. 

Agiogevinst i dette tilfeller er ført automatisk.