Valutajustering i hovebok

Valutajusteringen som kjøres på hovedbok har ingen automatisk reversering i perioden etterpå. Her er det penger man allerede har på konto. Dette er realisert tap eller vinning. 

I eksempelet under vises et eksempel på en internføring mellom to kontoer i bankstyring som vil være et av grunnlagene for valutajusteringen. 

Gå på Valutabehandling-Behandling-Valutajustering Hovedbok 

Fyll inn Periode, Dato, Valuta og Beskrivelse. 

Systemet henter opp saldo for transaksjoner mot Eurokonto siden forrige valutajustering. 

Differansen som ligger i nest siste kolonne, blir postert som agio gevinst i hovedboken. 

Hovedbokstransaksjonen ser slik ut, og den blir automatisk oppdatert: