Valutajustering

På slutten av måneden har man behov for å se hva ubetalte poster på kundereskontro og leverandørreskontro i valuta vil være utfra dagens kurs. Dette er særlig viktig dersom man har mange valutatransaksjoner og det er store valutasvingninger. 

Selve valutatapet/gevinsten beregnes automatisk i systemet når du får innbetaling eller gjør utbetalinger.  

I systemet har du muligheter til å få beregnet urealisert tap/vinning for kunder og leverandører. 

Når du kjører en valutajustering for kunder og leverandører i systemet vil haken for automatisk reversering i neste periode komme på. Da vil systemet kjøre posteringen tilbake måneden etterpå. 

Dette vil skje den 1 påfølgende måned. 

Valutajusteringen gjøres normalt en av de siste dagene i måneden. 

For å kjøre en valutajustering går du på Valutabehandling-Behandling- Valutajustering kunde eller Valutajustering leverandør. Prosedyren er det samme for kunder og leverandører. 

Fyll inn de øverste feltene hvor du legger inn Periode, Valutadato.,Valuta og en Beskrivelse. 

Nå henter systemet opp saldoen som er i denne valutaen per dato som er oppgitt. Deretter beregnes det differansen i forhold til kurs ved opprettelsestidspunkt mot kursen som er i systemet ved revalueringsdato.Man får da beregnet agio tap eller vinning utfra svingningene som har vært gjennom måneden. Denne differansen blir postert i regnskapet når du trykker på revaluer knappen øverst i knapperaden. 

Hovedbokstransaksjonen som blir postert med en gang ser slik ut: 

Reverseringen som har blitt gjort perioden etterpå ser slik ut: