Calendar

Spørsmål og svar

Timer fra Calendar har feil kostnadsbærer, hvordan retter man dette?
– For å korrigere feilen som har skjedd, så har man to muligheter:
•Man kan punche lønnsarten/e med feil kostnadsbærer i minus, og legge inn de riktige med pluss manuelt. 
•Eller så kan man korrigere i Calendar, og legge riktig kostnadsbærer på transaksjonen/e der. Ulempe med dette er at man må bekrefte/godkjenne
denne/disse til en ny dag. Dette kan bli rart dersom en Time-bruker har godkjent transaksjoner til for eksempel siste dato i mars, og vi ser det for
sent. Da må man godkjenner og bekrefte til og med 1. april, men der kan det være brukeren ikke har bekreftet noe enda. 
Tidshorisonten er derfor viktig ift. Hvilket av disse alternativene man skal velge her.