Komme i gang med Payroll

Bestillingsrutine når firmaet er kunde av regnskapsbyrå
• Inne på bestillingsveiviseren (https://signup.hrm.visma.net/package), angir man antall ansatte i bedriften og velger hvilken pakke kunden skal ha.
• Deretter fyller man inn info om kunden og om regnskapskontoret. Kunden må signere tjenestevilkårene.
• Under fullføringen av bestillingen angir man hvem som skal motta fakturaen. Prisen som fremgår er veiledende, faktura kommer etterskuddsvis og
summen vil variere ift. antall aktive ansatte i måneden det fakturers for. 
• Videre må man opprette kunde og firma og fortsette med oppsettet, samt opprette og aktivere bruker dersom dette ikke er gjort. Når kunde og
firma er aktivert, får man link til «onboardings wizard» og man kan fortsette onboardingen av kunden.

Spørsmål og svar

Kunden ønsker logo på lønnsslippen, hvordan gjør man dette?
– Oppsett for lønnsslipp finner man i Payroll under Rapporter /Lønnslipp / Oppsett av lønnsslipp. Her kan man klikke endre og laste opp en selskapslogo, tilpasse den dersom ønskelig, for så å klikke lagre. Denne vil da vises på lønnsslippen.

Kunden har i dag to avdelinger hvor lønnsutbetalingen gjøres fra 2 forskjellige kontoer, hvilke muligheter er det for dette i Payroll?
– Forutsatt at man har flere virksomheter, kan man legge inn flere bankkontonummer i Payroll, men det er ikke mulig å legge til flere bankkontonummer på én og samme virksomhet.

En ansatt har endret navn. Den ansatte har vært aktiv bruker tidligere, hva må gjøres?
– Navn kan endres i lønnssystemet, men den ansatte må gjøre dette selv først. Deretter kan lønningsansvarlig gå inn og endre navnet til det samme som den ansatte har gjort. 

Kantinetrekk har blitt redusert i en periode pga. pandemien, men skal nå økes igjen, hvordan løser man dette?
– Den enkleste løsningen her vil være å sette sluttdato på lønnsarten med eksisterende trekk, for så å sette ny startdato med nytt beløp. Dette forutsetter at alle ansatte skal ha samme trekk. Alternativt kan man sette sluttdato på den eksisterende faste transaksjonen på kantinetrekk, for så å opprette en ny med ønsket verdi. Dette er for å forhindre retroaktiv transaksjon. Man og gjøre en «masseoppdatering» av transaksjoner inne i Visma.net på Employees – Masseoppdateringer – Faste transaksjoner. Her kan endret beløp overstyre arten man velger.

Kunden har i dag «Simployer Faghjelp», trenger man det?
– «Oppslag juridisk» er en integrert del av Payroll. Simployer tilbyr integrasjon mellom Simployers HRM-system og Visma.net Payroll. Men selve «Simployer faghjelp» vil de ikke har behov for da «Oppslag juridisk» dekker tilsvarende behov.