Naturalytelser

Naturalytelser vil si goder som en arbeidstaker mottar fra sin arbeidsgiver, men som ikke er penger. Dette kan også bli kalt frynsegoder. Hovedregelen er at alle slike fordeler er skattepliktig for arbeidstaker. Dette kan være for eksempel fri bil eller EKOM-tjenester. Det finnes likevel unntak. For eksempel er EKOM-tjenester skattepliktig opptil ett visst beløp, mens gaver ved visse anledninger for eksempel jubileer er skattefrie inntil ett visst beløp. Du kan lese mer om ulike naturalytelser her.