EKOM-tjenester

EKOM-tjenester står for elektroniske kommunikasjonstjenester. I praksis dreier det seg ofte om mobilabonnement og/eller bredbånd. Dersom arbeidsgiver dekker ditt mobilabonnement som du også bruker privat eller dekker internett du har hjemme, så skal det skattes av fordelen.

Her brukes det en sjablongregel på 366 kr per måned og 4392 kr per år. Dette vil si at du skal skatte av 366 kr per måned men maks 4392 kr per år. Når maksbeløpet er nådd skal du ikke lenger skatte av EKOM-tjenester det året.

Eksempel:

Lise får dekket sitt mobilabonnement gjennom jobben. Jobben har bedriftsabonnement, så regningen går direkte til dem, men Lise bruker dette abonnementet både på arbeid og privat. Hun blir beskattet av 366 kr per måned for dette, og totalt 4392 kr per år (366 kr x 12 = 4392 kr). Hva hun faktisk betaler i skatt kommer an på hennes skattekort. Hvis vi tar utgangspunkt i at hun har 25% skatt, så betaler hun 91,50 kr per måned i skatt for sitt mobilabonnement.

Vi kan så tenke oss at Lise i tillegg til mobilabonnementet også får dekket internett hun har hjemme. Internettet er det hun som får regningen for, men hun leverer denne til arbeidsgiver hver måned for å få refusjon for kostnaden. Regningen er på 700 kr per måned. Selve refusjonen på regningen vil hun kunne få dekket, men fordelen må rapporteres inn ettersom det skal skattes av denne. Fordelen per måned er her 366 kr + 700 kr = 1066 kr. Hvis vi tenker oss at begge fordelene starter i januar, så vil hun i både januar, februar, mars og april bli beskattet av 1066 kr. Totalt for disse månedene har hun blitt beskattet for 4264 kr. I mai derimot vil man hvis man legger til 1066 kr komme opp i 5330 kr totalt. Dette overstiger maksbeløpet på 4392 kr. I mai vil hun derfor kun beskattes for 4392 kr – 4264 kr = 128 kr. For de resterende månedene det året vil hun ikke bli beskattet i det hele tatt, ettersom hun har oppnådd maksbeløpet.