Utlegg

Utlegg vil si at man legger ut noe som egentlig skal dekkes av arbeidsgiver. Man betaler altså for noe av egen lomme, på vegne av arbeidsgiver, som man skal ha tilbake penger for. Det kan for eksempel være at man har kjøpt inn kontorrekvisita for arbeidsgiver, lagt ut for middag på et kundemøte, også kalt representasjon, eller kjøpt en gave til noen på kontoret som har bursdag. Regelen her er at det skal avtales med arbeidsgiver før kjøp for å kunne få dette dekket. Her må man ta vare på kvittering og levere til arbeidsgiver sammen med et skjema. Ofte blir dette også kalt for reiseregning, selv om det ikke nødvendigvis dreier seg om en reise. Det er viktig at både navn på den som har hatt utlegget, beløp, men også hva som skal dekkes fremgår, derfor er bankterminalkvittering i de fleste tilfeller ikke godkjent som dokumentasjon. Ved middag for eksempel og representasjon må det også føres på at det dreier seg om for eksempel kundemøte, og det må fremgå hvem som er til stede med fullt navn. Ved slik representasjon vil ikke sprit eller unormale mengder alkohol dekkes. Vanlig er 1-2 enheter.

Mer om utlegg og ift. skatt kan du lese her. De fleste utlegg vil være skattefrie, men noen utlegg kan være skattepliktige hvis disse gir en fordel for arbeidsgiver, eller at det er en privat utgift. Ofte kaller vi dette naturalytelser, spesielt dersom det er noe man jevnlig får. Arbeidsgiver kan fritt dekke private utgifter, men som regel fører dette til skatt. Typisk skattefritt utlegg er kontorrekvisita, da dette er et direkte utlegg for arbeidsgiver som nevnt over. Et typisk skattepliktig utlegg er dekning av telefonabonnement (opptil et visst beløp), og dette kalles også for en naturalytelse. Dette er noe man bruker både på jobb men også privat. Et eksempel på en mer hel-privat utgift er hvis arbeidsgiver dekker bruk av spa-avdeling på et hotell i forbindelse med en reise, og hele denne utgiften er da skattepliktig.