Fri bil

Fri bil vil si at man også privat får muligheten til å disponere en bil arbeidsgiver har. Her får man altså en fordel som arbeidstaker, og denne fordelen skal det skattes av som en naturalytelse. Dette gjelder uansett om arbeidsgiver eier, leier eller leaser bilen.

Som hovedregel skal denne fordelen fastsettes etter en standardregel. Dette er 30% av bilens listepris som ny inntil 329 600 kr (grensebeløp for 2022), og 20% av overskytende listepris. Listepris er prisen på en vare som er angitt i en prisliste. Listepris for den aktuelle bilen kan man finne på skatteetaten sine sider. Grunnlaget for beregningen av skattepliktig fordel er i utgangspunktet 100% av bilens listepris som ny, men det finnes flere unntak. Blant annet skal man bruke 75% av bilens listepris hvis den er eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret.

Eksempel:

Lise får bruke bilen til arbeidsgiver. Dette er en Mitsubishi fra 2018 med en listepris på 450 000 kr. Ettersom bilen er eldre enn 3 år skal hun legge 75% til grunn. 75% av 450 000 kr er 337 500 kr. Det skal så beregnes 30% av 329 600 kr som er 98 880 kr. Videre skal det beregnes 20% av overskytende listepris. Dette er 337 500 kr minus 329 600 kr, som blir 7900 kr. 20% av 7900 kr er 1580 kr. Fordelen til Lise blir her 98 880 kr + 1580 kr = 100 460 kr. Fordelen per år for Lise som skal gå med i hennes skattegrunnlag er altså 100 460 kr. Deler man dette på 12 får man fordelen per måned 8371,67 kr. Hvor mye Lise må betale i skatt pr. måned beror på hvilket skattekort hun har. La oss si at Lise har skattekort med 25%. Lise betaler da 2092,92 kr pr. måned i skatt for fordelen hun har med arbeidsgivers bil.

Et unntak fra skatteplikt ved bruk av arbeidsgivers bil er hvis det foreligger sporadisk bruk. Dette vil si dersom man privat per inntektsår bruker bilen mindre enn 10 dager og samlet kjørelengde er under 1000 km.