Kjøregodtgjørelse

Kjøregodtgjørelse vil si at man får dekket kostnader ved bruk av privat bil i forbindelse med arbeid. Loven regulerer ikke noe her, så avtale med arbeidsgiver må foreligge dersom man skal få dette dekket, evt. om det foreligger en tariffavtale. Statens særavtaler har også satser her som ofte benyttes. Her foreligger det både en skattepliktig og en skattefri del, men noen har avtale om å kun utbetale den skattefrie delen. Kjøregodtgjørelsen skal dekke utgifter man har med bruk av bilen slik som vedlikehold, drivstoff, dekk, service og reparasjon.

Statens satser for kjøregodtgjørelse er følgende:

Egen bil (inkl. elbil og uansett kjørelengde)kr 4,03 pr. km*
Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff hvor bomavgift er inkludert i drivstoffprisenkr 0,10 pr. km 
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsveikr 1,00 pr. km 
Tillegg for frakt av utstyr og materiellkr 1,00 pr. km
Tillegg per passasjererkr 1,00 pr. km 
Motorsykkel over 125 ccmkr 2,95 pr. km 
Moped og motorsykkel under 125 ccmkr 2,00 pr. km

*Kilometergodtgjørelse gjelder både for reiser i Norge og i utlandet. Skattefri sats er 3,50 kr. per km. Dette betyr at 0,53 kr (4,03 kr – 3,50 kr) er skattepliktig dersom dette skal utbetales. Den skattefrie satsen gjelder også for de som får tillegg i forhold til drivstoff som nevnt over, dvs. at disse 0,10 kr per km. må det skattes av. De øvrige tilleggene nevnt over kan utbetales skattefritt.