Diettgodtgjørelse

Diettgodtgjørelse i denne sammenheng vil si at man får dekket kostnader til mat dersom man er på reise. Hvor mye man får dekket er ikke lovregulert, men mange bruker satser fra Statens Reiseregulativ som grunnlag, og er man ansatt i staten må disse brukes. I private bedrifter kan utgiftsdekning reguleres i arbeidsavtalen. Diettgodtgjørelse er altså ikke dekning av utgifter til mat etter faktiske utlegg. Man kan i stedet for diettgodtgjørelse få dekket faktiske utlegg til mat, men skal dette være skattefritt, gjelder visser regler.

Satser for diett i Statens særavtaler

Satsene i statens særavtaler som gjelder for reiser fra 1. januar 2022 er følgende:

Reisens lengdeSats
For reiser f.o.m 6 timer til og med 12 timer uten overnattingKr 324
For reiser over 12 timer uten overnattingKr 603
For reiser over 12 timer med overnattingKr 825

Trekkfrie satser

Alle arbeidsgivere som utbetaler diett må dessuten forholde seg til de trekkfrie satsene for diett. Disse er lavere enn satsene over, noe som betyr at deler av utbetalingen er skattefri og deler av den er skattepliktig. Under vises trekkfrie satser i 2022.

Reisens lengdeSats
For reiser f.o.m 6 timer til og med 12 timerKr 200
For reiser over 12 timer uten overnattingKr 400
For reiser med overnatting på hotellKr 617
For reise med overnatting på pensjonatKr 172
For reiser med overnatting hybel/brakke med kokemulighet/privatKr 95

Måltidstrekk

Det skal foretas et måltidstrekk i diettgodtgjørelsen når arbeidstakeren selv ikke dekker måltidet. Det kan f.eks. være at måltidet er dekket av noen andre, eller er inkludert i billettutgiftene. Før ble dette trukket av døgnsatsen uansett, men nytt i 2022 er at måltidstrekket skal gjøres av den aktuelle satsen man får. Måltidstrekket er en prosentsats, så f.eks. ved reise mellom 6 og 12 timer vil man få et mindre trekk enn om man har en reise over 12 timer. Prosentsatsene er følgende:

Trekk for frokost20%
Trekk for lunsj30%
Trekk for middag50%

Det kan også i visse tilfeller utbetales nattillegg på reiser innenlands. Satsen på dette for 2022 er 435 kr.

Bemerk at satsene over gjelder i Norge. Dersom man reiser til utlandet gjelder det ulike satser for ulike land, og også for ulike byer.

Eksempel:

Lise skal på seminar med jobben, med både lunsj, middag og overnatting på hotell inkludert. Hun starter reisen kl. 8 om morgenen på dag 1, og reisen slutter kl. 10 dagen etter med felles transport tilbake til jobben. I dette tilfellet får Lise en sats på 825 kr i diettgodtgjørelse, da jobben benytter seg av satser for diett i statens særavtaler, og reisen varer i over 12 timer. 825 kr er døgnsatsen, så selv om Lise er borte i 26 timer totalt, så er det kun 2 timer utover et døgn, og hun får dermed ikke noe mer enn døgnsatsen. Dersom det hadde gått over 6 timer utover et døgn, så hadde hun fått 324 kr i tillegg.

Ettersom Lise både får lunsj og middag den første dagen, så skal dette trekkes fra døgnsatsen. I tillegg ettersom Lise bor på hotell, er også frokost inkludert. Om Lise velger å ikke spise frokost på hotellet, men heller gå ut og kjøpe seg frokost, vil måltidstrekket fremdeles måtte gjøres ettersom hun har anledning til å spise på hotellet. I dette tilfellet foreligger det fullt måltidstrekk og dermed blir resultatet ingen diettgodtgjørelse.

Dersom det kun var frokosten som hadde vært inkludert, men de andre måltidene måtte Lise dekke selv, så hadde hun fått 825 kr minus 20%, som blir 577,50 kr. Ettersom beløpene rundes av til nærmeste hele krone blir det 578 kr.

Når det gjelder hva som er trekkfritt og trekkpliktig i forhold til skatt, kan vi se at det i Lise sitt tilfelle blir 617 kr da det er snakk om overnatting på hotell. I det siste tilfellet her, hvor Lise kun får dekket frokost, vil måltidstrekket for trekkfri diettgodtgjørelse bli 20% av 617 kr, altså 123 kr. Trekkfri godtgjørelse blir derfor 617 kr – 123 kr = 494 kr. Det er forskjellen mellom dette beløpet og diettgodtgjørelsen på 578 kr som blir trekkpliktig godtgjørelse. Den trekkpliktige godtgjørelsen blir derfor 84 kr. Lise får her altså dekket 494 kr skatte- og trekkfritt, og 84 kr skatte- og trekkpliktig.

Merkostnad:

Selv om du har utgifter til mat på en yrkes- eller tjenestereise gir det ikke automatisk rett til skattefri kostnadsdekning fra arbeidsgiver. Merkostnad betyr at du har hatt en ekstra kostnad til mat som har oppstått på den aktuelle reisen. Det avgjørende for skattefri dekning er ikke hva du rent faktisk har av ekstra utgifter til mat. Om du har merkostnader vurderes ut fra om du normalt vil pådra deg ekstra utgifter på denne typen reiser. Mer om vurderingen av om det foreligger en merkostnad kan du lese om her.